Țara promisă. Stăpânești doar cât cucerești.

Nu este povestea unui popor care își cucerește un teritoriu pentru sine, ci povestea lui Dumnezeu care își ia înapoi o parte din teritoriul ce îi aparținea de drept, ca să-și construiască un avanpost de unde să continue Răscumpărarea întregii omeniri. Cartea Iosua este, până la urmă, povestea noastră, a fiecăruia, care vrem să intrăm în posesia Moștenirii cerești, a tuturor binecuvântărilor spirituale ce ne-au fost promise.