Despre noi

Viziunea

Biserica VIA se dorește a fi o biserică îndrumată de Dumnezeu, învățată de Domnul Isus Hristos, înflăcărată de Duhul Sfânt, care să răscolească lumea pentru Domnul Isus Hristos.

Misiunea

Să conducem generația noastră într-o relație transformatoare cu Isus Hristos și la relații sănătoase și autentice unii cu alții, astfel încât fiecare ucenic să facă noi ucenici.

Valorile

Învățătura apostolilor

Teologia ta determină trăirea ta. Prețuim Sfânta Scriptură ca fundament al cunoașterii lui Dumnezeu și a scopului Lui cu noi, cu fiecare. 

Legătura frățească

Relațiile sănătoase și semnificative te identifică ca credincios. Prețuim comunitatea creștină autentică ca fiind necesară formării spirituale. (Ioan 13:35; 1 Corinteni 12:26; Efeseni 4:16; 1 Corinteni 12:4–7; Evrei 3:13 )

Frângerea pâinii

Nu uita ce a făcut Dumnezeu pentru tine ca să știi ce poate face. Prețuim sacrificiul făcut de Isus Hristos la Calvar și vrem să ne exprimăm recunoștința prin trăirea unei vieți de ascultare și închinare. (Galateni 2:20; 2 Corinteni 5:17)

Rugăciunea

Un act smerit de recunoaștere a dependenței tale de Dumnezeu care îți aprofundează comuniunea cu El. Prețuim rugăciunea pentru că este o resursă vitală în lupta spirituală ce o avem de dus fiecare și toți împreună. (Efeseni 6:18)

Proclamarea Evangheliei

Viaţa de credinţă nu are loc în tribune, ca spectator, ci, în arenă, unde ai o mărturie de prezentat, cu cuvântul şi cu fapta. Prețuim proclamarea Evangheliei pt că Isus Hristos a poruncit-o și refuzăm să ne lăsăm copleșiți de acea tăcere vinovată care trădează lipsa de convingeri și experiență creștină. (Matei 28:18–20)

Crezul

Setul de convingeri prezentat aici nu este exhaustiv. El este doar un sumar și un îndreptar, un vademecum al convingerilor noastre ca și biserică a lui Isus Hristos. 

Singurul fundament al credinței noastre este Biblia, îndreptarul nostru unic și autoritativ în ce privește crezul și conduita creștină. Sfânta Scriptură este compusă din cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament, originate din Dumnezeu și date nouă prin intermediul inspirației Duhului Sfânt către diferiți autori.

Credem că există un Singur Dumnezeu, viu, adevărat și sfânt, existând etern în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt; că El este o ființă de o iubire, bunătate și putere inimaginabilă.

Credem că pământul și viața există pentru că Dumnezeu le-a creat, îi aparțin în întregime și de aceea trebuie să le prețuim și îngrijim. 

Credem că toate ființele umane au demnitate pentru că au fost create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și au valoare dincolo de capacitatea noastră de măsurare, pur și simplu pentru că Dumnezeu s-a turnat în ele.

Credem că această lume are parte de dureri și suferință pentru că ființele umane au căzut în păcat, s-au înstrăinat de Dumnezeu, unii de alții, și de Creație.

Credem că Dumnezeu nu va îngădui ca păcatul și suferința să aibă ultimul cuvânt, ci, El lucrează la răscumpărarea și restaurarea Creației Sale, atât a omului, cât și a naturii.

Credem că Dumnezeu s-a exprimat pe Sine, în mod unic, în Fiul Său, Isus Hristos, care a fost conceput în mod miraculos, născut dintr-o fecioară, a trăit o viață de ascultare, a suferit de mâna omului, a murit pe cruce și a înviat a treia zi, de dragul nostru. Isus a fost în întregime om și în întregime Dumnezeu, El este Stăpânul, Învățătorul și Mântuitorul nostru, iar acum împărățește veșnic alături de Tatăl și Duhul Sfânt.

Credem că Mântuirea este în întregime lucrarea harului lui Dumnezeu, primită prin pocăință și credință. Astfel, fiecare persoană poate fi făcută o făptură nouă în Hristos, prin Duhul Sfânt, pentru ca mai apoi, să crească continuu în cunoștința de Dumnezeu și în sfințenie.

Credem că Isus Hristos ne învață o cale demnă de a fi urmată, pe care putem scoate ce-i mai bun în noi și în comunitatea noastră când ne strângem laolaltă.

Credem că Duhul Sfânt ne este dat ca să ne fie o resursă pe cale, resursă care să ne apropie de Dumnezeu și să ne transforme după chipul Domnului Isus.

Credem că Biserica este comunitatea prin care Dumnezeu dorește să-și reverse iubirea, vindecarea și dezvoltarea rasei umane, comunitatea care invită pe oricine este gata să-L urmeze pe Isus Hristos, în gândire și fapte.

Credem și nădăjduim că Isus Hristos se va reîntoarce pe pământ, că iubirea și dreptatea vor triumfa și că Dumnezeu va îndrepta și înnoi toate lucrurile.

La Biserica VIA, toți oamenii sunt bineveniți să exploreze, să frecventeze și să ia decizia umblării în credința în Domnul Isus Hristos.

Recunoaștem că îndoieli și întrebări legate de credință pot apărea pe cale, dar acestea sunt parte normală a procesului de formare spirituală.

Nu pretindem că avem toate răspunsurile, dar susținem că toate răspunsurile pot fi găsite în Isus Hristos. 

Strategia

Omul poate și trebuie să semene. El însă nu poate face ca sămânța să crească. Omul poate săpa pământul și-l poate uda ca să creeze condiții optime de creștere a seminței; omul poate ocroti planta apărută și crescută “de la sine”… dar nu o poate face să crească. (Marcu 4:26-29)

Dezvoltarea bisericii este un act supranatural, nu se poate fabrica. 

Strategia lucrării bisericii Via este fundamentată pe 12 piloni:

1. Învățătură biblică sănătoasă și consistentă.

Prea adesea predicatorii creştini răspund la întrebări pe care nu şi le pune nimeni. Învățătura bisericii VIA se subordonează autorității Sfintei Scripturi.

Prea adesea uităm că comunicarea este mult mai mult decât transmiterea de informaţie. Prea mulți învățători ai Scripturii sunt buni la a da informație, dar nepricepuți la a da inspirație.

Dorim să dezvoltăm și promovăm un stil și un limbaj de predicare actual și aplicativ.

2. Integritatea morală a conducătorilor

O viață bine trăită este imposibil de contrazis.

Integritatea nu înseamnă doar a cunoaşte adevărul, ci, şi a trăi potrivit cu adevărul. În timp ce integritatea se clădeşte progresiv, cu fiecare alegere pe care o faci, suntem consștienți că ea este un lucru fragil. Un simplu act nepotrivit sau necugetat şi reputaţia ţi se destramă. Integritatea nu are de a face doar cu obţinerea ei, ci și cu păstrarea ei.

3. Relevanța culturală

Cultura în care trăim trebuie țesălată, înhămată și strunită către proclamarea adevărului lui Dumnezeu.

Există trei posibilități de raportare la cultură:

Izolare. Cultura este rea şi trebuie respinsă. Abordarea de tip “noi-împotriva-lor” este o defensivă și contraproductivă. Nu influența ceva de care ne izolăm.

Saturare. Nu te poți lupta cu cultura, aşa că, mai bine îi cedezi. Abordarea de tip “mergi-cu-valul” este fatalistă și contraproductivă. Nu poți transforma ceva dacă nu i te opui cu o forță cel puțin egală.

Interpretare. Cultura produce și lucruri valoroase și utile așa că, interpretează-o. Abordarea de tip “înhămare-și-strunire” este proactivă și productivă. Folosește-te de ceea ce este cultural pentru a comunica ceea ce este veșnic.

4. Spirit profetic / vizionar

Doar cei care văd viitorul îl poți înfrunta.

Dacă a fi relevant înseamnă a fi în pas cu vremurile, a fi profetic înseamnă a fi un pas înainte în timp; a vedea tendinţele societății, a vremurilor, şi a contracara posibilele consecinţe negative în viaţa comunităţii noastre.

5. Conducere care mobilizează

Tu nu ești doar un membru al Împărăției, ci trebuie să fii și un lucrător în Împărăție.

Conducerea bisericii echipează, sprijină și motivează credincioșii, ajutându-i să-și folosească înzestrările puse de Dumnezeu în ei. 

6. Slujire orientată pe daruri

Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești!

Identificarea și folosirea darurilor spirituale este o condiție necesară pentru îndeplinirea preoției fiecărui credincios. În plus, folosirea darurilor cu care este înzestrat contribuie semnificativ la utilitatea și împlinirea personală a fiecărui credincios.

7. Spiritualitate autentică și entuziastă

Umblarea autentică a credinței este corectă și entuziastă.

La o viață dedicată, practică și plină de bucurie se ajunge doar dacă la alipirea inimii de Dumnezeu se adaugă creșterea calității practicării disciplinelor spirituale

8. Servicii de închinare inspiratoare

Închinarea autentică inspiră!

Prin actul de închinare, oamenii sunt aduși mai aproape de Dumnezeu și pregătiți pentru primirea Cuvântului Său. Căutăm să pregătim servicii de laudă și închinare care să invoce și să insufle prezența lui Dumnezeu.

9. Grupuri de ucenicie integratoare

Comunitatea te identifică, te formează și te sprijină.

Grupul de ucenicie este laboratorul pentru cultivarea relațiilor autentice și semnificative. Adevărata maturitate se arată în şi prin relaţii. Avem nevoie de mai mult decât Biblia pentru creştere, avem nevoie unii de alţii!

Grupul de ucenicie trebuie să fie capabil să treacă dincolo de exegeza unui pasaj biblic, către găsirea aplicabilității adevărurilor descoperite în viața cotidiană. Totodată, sunt cadrul natural în care credincioșii învață să slujească atât pe cei din interiorul, cât și pe cei dinafara grupului.

10. Relații bazate pe dragoste

Cei mai mulți nu vrem să auzim despre dragoste, ci vrem să o experimentăm.

Având în vedere faptul că membrii bisericii petrec cea mai mare parte a timpului în afara evenimentelor oficiale ale bisericii locale, creăm diverse cadre pentru cultivarea înțeleaptă a relațiilor între membrii bisericii și cu cei aflați în procesul evanghelizării.

11. Evanghelizare orientată pe nevoi

Ai fost chemat ca să chemi, găsit ca să găsești, adus ca să aduci!

Știm că nu fiecare creștin este un evanghelist. Însă, fiecare creștin are responsabilitatea de a-și folosi darul pentru îndeplinirea Marii Trimiteri.

12. Structuri funcționale

Diferența dintre viu și mort o dă structura.

În mediul biologic, viu-ul și “neviu-ul” sunt formate din substanțe identice. Ceea ce face diferența între ele sunt structurile în care sunt prinse.

Dorim să dezvoltăm structuri care promovează o continuă multiplicare a lucrării. Conducătorii nu doar conduc, ci și formează alți conducători.

Structurile vor trebui mereu evaluate și îmbunătățite pentru a menține viu organismul bisericii.

Metaforele

Cheia dezvoltării bisericii se găsește în armonioasa conlucrare dintre cei 12 piloni ai strategiei de lucrare.