Păcate respectabile

Am devenit atât de preocupați de păcatele mari ale societăţii, încât am pierdut din vedere păcatele rafinate ale sfinților.