Fericirile

Vom descoperi împreună ce înseamnă cu adevărat să fii binecuvântat de Dumnezeu și cum ne putem trăi viața într-un mod care reflectă valorile Împărăției Cerurilor. Această serie te va provoca să-L găsești pe Isus și să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu. (Matei 5:1-12)

Ghidurile de studiu

Matei 5:10-11

 1. Cine sunt cei care vor moşteni Împărăţia Cerurilor?(Matei 5:10)
 2. Ce însemnă să fii prigonit?
 3. Despre ce prigoană este vorba în text?
 4. Care trebuie să fie atitudinea noastră în faţa prigoanei?
 5. Dă exemple de oameni din Biblie care au fost prigoniţi, scoţând în evidenţă atitudinea lor în faţa prigonitorilor.
 6. Împărtăşeşte cu grupul o experienţă personală în care ai fost prigonit. Ce ai simţit şi cum ai reacţionat?
 7. Care sunt câteva lucruri pe care le-ai învăţat din “Fericiri” şi ce transformări au adus în viaţa ta? 

Matei 5:9

 1. Ce înseamnă să fii împăciuitor? Care sunt câteva caracteristici ale unui astfel de om?
 2. De ce crezi că oamenii împăciuitori vor primi titulatura de fii ai lui Dumnezeu?
 3. Dă câteva exemple de oameni din Biblie care pot fi numiţi împăciuitori.
 4. De ce crezi că este important să fim împăciuitori? La ce ne ajută?
 5. Ce sentimente trezeşte în tine faptul că suntem numiţi fii ai lui Dumnezeu?
 6. Care sunt câteva lucruri concrete pe care vrei să le faci în următoarea perioadă pentru a cultiva această valoare în viaţa ta? 

Matei 5:8

 1. La cine se referă Isus că vor vedea pe Dumnezeu?
 2. Ce însemnă să ai inima curată?
 3. Dă câteva exemple din Biblie de oameni cu inima curată. Cum au ajuns aşa?
 4. Mai există în zilele noastre oameni cu inima curată? Dă câteva exemple.
 5. Cum putem avea şi noi inima curată?
 6. Cum putem ajunge să ne murdărim inima şi să nu mai fie curată? Care sunt câteva pericole la care ne putem expune?
 7. Ce lucruri îţi propui să faci în următoarea perioadă pentru a ajunge să trăieşti cu inima curată? 

Matei 5:7

 1. La ce se referă Isus în acest verset?
 2. Ce înseamnă să fii neprihănit? Dar flămând şi însetat după neprihănire?
 3. Dă câteva exemple de oameni neprihăniţi din Biblie? Cum ajuns să fie numiţi aşa?
 4. Foamea si setea reprezintă nevoi primare. De ce crezi ca este vitală neprihănirea pentru viaţa ta spirituală?
 5. Crezi că odată săturaţi de neprihănire de către Domnul Isus, vom mai experimenta din nou această nevoie? (precum foamea si setea fizică).
 6. Care sunt câteva lucruri concrete pe care vrei să le faci în următoarea perioadă pentru a avea o alimentaţie spirituală sănătoasă? 

Matei 5:6

 1. La ce se referă Isus în acest verset?
 2. Ce înseamnă să fii neprihănit? Dar flămând şi însetat după neprihănire?
 3. Dă câteva exemple de oameni neprihăniţi din Biblie? Cum ajuns să fie numiţi aşa?
 4. Foamea si setea reprezintă nevoi primare. De ce crezi ca este vitală neprihănirea pentru viaţa ta spirituală?
 5. Crezi că odată săturaţi de neprihănire de către Domnul Isus, vom mai experimenta din nou această nevoie? (precum foamea si setea fizică).
 6. Care sunt câteva lucruri concrete pe care vrei să le faci în următoarea perioadă pentru a avea o alimentaţie spirituală sănătoasă? 

Matei 5:5

 1. Ce însemnă să fii blând?
 2. De ce spune Isus că este ferice de cei blânzi?
 3. La ce se referă Isus când spune despre moştenirea Pământului?
 4. De ce crezi că Domnul Isus oferă celor blânzi Pământul ca moştenire?
 5. Ce oameni din Biblie sunt numiţi blânzi? Dă câteva exemple.
 6. Coincide oare definiţia noastră a ceea ce înseamnă să fii blând cu ceea ce ne spune Biblia? Există oameni în viaţa ta pe care să-i consideri blânzi?
 7. În contextul lumii în care trăim, am fi tentaţi să credem că Pământul se câştigă prin războaie, lupte de putere, etc., şi totuşi Domnul Isus ne spune că pentru a-l moşteni nu trebuie decât să fim blânzi. Ce gânduri îţi provoacă acest aspect?
 8. Care este diferenţa dintre blândeţe şi a fi bleg, lipsit de reacţie, indiferent?
 9. Care sunt câteva lucruri pe care le poţi face în perioada următoare pentru a cultiva această valoare? 

Matei 5:4

 1. Care este cadrul în care se desfăşoară acest episod?
 2. De ce sunt fericiţi cei ce plâng? La ce se referă Isus?
 3. Ce crezi că înseamnă mângâierea? Reprezintă ea sfârşitul suferinţei?
 4. De către cine vor fi mângâiaţi cei ce plâng? Cine are rol de Mângâietor?
 5. Dacă Isus spune ca e ferice de noi când plângem deorece vom fi mângâiaţi, atunci de ce ne este frică să plângem?
 6. Cum ai experimentat mângâierea Domnului în timpul suferinţei sau încercării?
 7. Ce încurajare aduce acest verset în viaţa ta şi care sunt câteva lecţii învăţate? 

Matei 5:3

 1. Care este contextul în care ne sunt relatate “Fericirile”? (Matei 4,5)
 2. Cum ai defini “Fericirile” şi la ce anume fac ele referire?
 3. Dă câteva exemple de alte fericiri pe care le găsim in Biblie şi care pot avea legătură cu cele din Matei 5.
 4. Ce sentimente trezesc în tine cuvântul “ferice” repetat de atâtea ori?
 5. Care este legătura dintre atitudine şi comportment, conduită şi caracter, armonia interioară şi relaţională?
 6. Care trebuie sa fie fie atitudinea noastră în faţa persecuţiei si de ce? (v. 12)
 7. Numeşte câteva situaţii din viaţa când acest pasaj a adus încurajarea potrivită? 
 8. Cum înțelegi “Ferice de cei săraci în duh” și de ce crezi că începe cu ea Mântuitorul? Dar promisiunea “căci a lor este Împărăția cerurilor”?