Crucea Regelui

A venit să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. (Evanghelia după Marcu) Evanghelia prezintă covârșitor acțiunile lui Isus și aproape deloc cuvântările Lui. Este dinamică, activă, Isus mereu face ceva, se mută de la o faptă la alta.

Ghidurile de studiu

 1. Cu ce sentimente se duc femeile la mormântul Domnului Isus și care este reacția lor când ajung și văd mormântul gol?
 2. Cum contrastează mesajul din versetul 6 cu ceea ce se așteptau femeile să găsească la mormânt?
 3. Cui i s-a arătat Isus cel înviat? Cum au răspuns ucenicii martorilor? Cum ne putem aștepta noi să răspundă oamenii în zilele noastre la mesajul învierii Domnului Isus?
 4. Care este trimiterea ucenicilor și implicit și a noastră? Care sunt responsabilitățile trasate de Domnul Isus?
 5. Citește versetul 16 și apoi Romani 10:13-17. Cum pricepem lucrarea de mântuire în comparație cu osândirea unei persoane?
 6. Cum putem interpreta semnele menționate în versetele 17 și 18?
 7. Cum ne influențează pe noi faptul că Domnul Isus s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu?
 1. În capitolul 14:8, Domnul Isus spune că femeia a făcut ce a putut pentru El. Ce putem noi face pentru Isus, în contextul în care trăim într-o lume a confortului personal tot mai ridicat?
 2. Domnul Isus ia cina împreună cu ucenicii pentru a sărbători Paștele, cină care va deveni Cina cea de Taină sau Cina Domnului. Care e rolul Cinei Domnului și cum influențează viața comunității? Cum ne pregătim pentru această sărbătoare comunitară?
 3. În pasajul din Ghetsimani vedem cum natura umană a Domnului Isus luptă cu natura dumnezeiască pentru lucrarea pe care o are de făcut. Ce putem învăța din atitudinea și acțiunile Domnului Isus? Cum trebuie să ne raportăm la lucrarea pe care o avem de făcut și cum implicăm comunitatea în care suntem?
 4. Ce crezi că explică eșecul lui Petru de a-și îndeplini promisiunea de a fi credincios Domnului său, în ciuda avertismentului primit de la Domnul Isus?
 5. Vedem în primele 20 de versete din cap.15 o schimbare majoră în atitudinea poporului față de Domnul Isus. Dacă îl aclamau ca Împărat cu câteva zile înainte, acum îi strigă condamnarea. Ce a determinat schimbarea aceasta și ce putem învăța noi din atitudinea lor schimbătoare?
 6. Comparat cu ceilalți evangheliști, Marcu descrie succint răstignirea și moartea Domnului Isus. El se oprește asupra câtorva imagini determinante: batjocura trecătorilor, ruptura dintre Domnul Isus și Dumnezeu Tatăl, schimbarea inimii sutașului. Cum descriu acestea suferința prin ce a trecut Domnul Isus?
 7. Citește Romani 3:23-26. Ce înseamnă lucrarea de ispășire făcută de Domnul Isus și de ce e importantă pentru noi?
 1. Care este perspectiva ucenicilor privind Templul și care este perspectiva lui Isus? Putem face o paralelă cu biserica din zilele noastre?
 2. Când ar urma să aibă loc semnele din versetele 5-8? S-au întâmplat deja? Se mai întâmplă ele?
 3. Care este punctul principal pe care Domnul Isus îl evidențiază ucenicilor Lui vorbind despre aceste semne? Care este atenționarea primită?
 4. Care sunt persecuțiile la care suntem supuși ca și creștini în zilele noastre? Cum putem aplica versetul 13?
 5. Versetele următoare descriu semnele celei de-a doua veniri ale Domnului Isus. Cum putem înțelege versetele 28-29 în contextul acestor semne?
 6. Domnul Isus sumarizează cea de-a doua venire în versetele 32 și 33. Care este lecția practică pe care o putem lua de aici cu privire la ce avem noi de făcut în legătură cu revenirea Domnului Isus?
 1. Peste tot pe unde a fost Isus a umblat pe jos, dar pentru a intra în Ierusalim, Domnul Isus cere un măgar. Care sunt simbolurile legate de intrarea Domnului Isus în Ierusalim? Era Domnul Isus regele pe care-L așteptau ei sau era regele de care aveau ei nevoie?
 2. De ce a blestemat Domnul Isus smochinul? A fost doar o reacție de moment, la supărare? Care e lecția mai profundă? Ce spune Biblia despre credincioși, copaci și fructe?
 3. Citește Marcu 11:15-18 comparativ cu Isaia 56:1-8. Care a fost scopul Templului gândit de Dumnezeu și de ce s-a mâniat Domnul Isus pe cei care erau acolo? Care erau categoriile de oameni care erau la Templu și pentru ce mergeau ei acolo?
 4. Care este soluția pentru a evita aceste capcane bisericești? Citește Psalmul 24:3-4. Care sunt motivele pentru care mergi tu la biserică?
 5. Care sunt principiile despre rugăciune pe care le învățăm din cap.11:20-26? În ce fel de situație ai putea avea acest fel de credință ca un munte să fie mutat pentru tine?
 6. Ce semnifică simbolurile pe care le folosește Domnul Isus în pilda vierilor? Ce ne învață asta despre caracterul oamenilor? Dar despre caracterul lui Dumnezeu?
 7. În cap.12:13-17 Domnul Isus ne dă câteva lecții referitoare la bani și autorități. Care sunt principiile desprinse din text și cum ar trebui să ne setăm prioritățile față de aceste lucruri?
 8. Ce înseamnă să iubești cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta? Cum influențează fiecare dintre aceste elemente natura cuprinzătoare a iubirii?
 9. În cap.12:38-44 Domnul Isus ne prezintă cărturarii și bogații în antiteză cu văduva săracă. Ce lecție ne dă despre contrastul a ceea ce se vede în afară și atitudinea inimii?
 1. Care sunt elementele legate de intimitatea și sacralitatea căsătoriei pe care le amintește Isus? Care dintre aceste elemente poate fi punctul central al căsătoriei și cum ne determină perspectiva asupra căsătoriei?
 2. Dacă nu sunteți căsătoriți, aveți o viziune biblică asupra mariajului? Dacă sunteți căsătoriți, luptați pentru mariajul vostru conștienți că Dumnezeu v-a adus împreună? Dacă sunteți divorțați, sunteți dispuși să reevaluați relația prin perspectiva lui Dumnezeu și să-L rugați pe El să ierte și să vindece?
 3. Pe ce se baza tânărul bogat ca să moștenească viața veșnică? Ce-i lipsea ca să poată fi urmaș al lui Cristos? Care este adevăratul preț al credinței?
 4. Care e diferența între atitudinea tânărului bogat și a orbului Bartimeu? Cum exemplifică purtarea lor expresia din versetul 31?
 5. Isus le repetă din nou ce urmează să se întâmple la Ierusalim. De ce era nevoie să le reamintească? Ce se așteptau ucenicii să se întâmple?
 6. Citește Evrei 13:3-6. Care sunt prioritățile pe care trebuie să ni le stabilim legat de viața morală, bogăție și prețul credinței?
 1. De ce a fost nevoie ca Domnul Isus să se atingă de două ori de orbul din Betsaida?
 2. Cum definește Domnul Isus ucenicia în capitolul 8:34-38? Care sunt lecțiile practice pe care le putem lua din această definiție?
 3. Citește Maleahi 4:4-6 și apoi Marcu 9:2-13. Cum subliniază împlinirea profețiilor divinitatea Domnului Isus?
 4. Ai avut o experiență similară cu cea pe care ucenicii au trăit-o pe munte în momentul schimbării la față?
 5. Ce s-a întâmplat când ucenicii și Isus au coborât de pe munte? Ce ne învață acest lucru despre confruntarea cu o lume imperfectă în fiecare zi?
 6. Tatăl băiatului a venit în neputință la ucenici și Domnul Isus. Cum a demonstrat asta de fapt o mare credință, chiar dacă avea îndoieli?
 7. Versetele 33-37 din cap.9 parcă explică mai bine ce înseamnă să “se lepede de sine însuși, să-și ia crucea, și să Mă urmeze.” Când ți se pare cel mai greu să-i slujești pe alții și cum te motivează acest pasaj?
 8. Ce ne învață Isus despre atitudinea față de alți credincioși, chiar dacă nu aparțin aceleiași comunitați ca și noi( v.38-41)? Care e legătura dintre pricinile de poticnire și lucrarea menționată de Domnul Isus? 
 1. Fariseii și câțiva cărturari vin la Isus tocmai de la Ierusalim. Cine erau fariseii și cărturarii? Care era rolul lor? De ce au venit la Isus?
 2. Isus dă un răspuns care se duce la motivația întrebării fariseilor. Care e pericolul de a aluneca în fățărnicie/ipocrizie?
 3. Cum redefinește Isus curăția sufletească și ce implicații are acest lucru în viața noastră?
 4. Care sunt tradițiile pe care le ținem noi și care este spiritul acestora?
 5. Isus este dispus să ajute o femeie care nu era din poporul Israel. Care e legătura dintre propovăduirea Evangheliei tuturor oamenilor și ilustrația folosită cu firmiturile pentru câini?
 6. Isus face o a doua înmulțire a pâinilor și apoi dă ucenicilor o nouă lecție legată de necurăție. De ce compară necurăția cu un aluat și cum ne putem păzi de aluatul fățărniciei? Care e lecția despre care le spune Isus ucenicilor că nu o pricep? 
 1. În călătoria din ținutul natal, Isus este surprins de necredința oamenilor. Care sunt cauzele care-i împiedică pe oameni să creadă chiar dacă văd lucrarea Lui?
 2. Care sunt principiile de slujire desprinse din trimiterea ucenicilor din versetele 7-13? Cum le putem interpreta pentru noi?
 3. Ioan Botezătorul rămâne credincios chemării lui de a chema lumea la pocăință chiar dacă a trebuit să plătească cu moartea. Cum îi chemăm noi pe oameni la pocăință și care este răspunsul lor?
 4. În versetele 30-32 îl vedem pe Isus că-i învață pe ucenici solitudinea. De ce este importantă și care e practica pe care o desprindem din viața lui Isus (v.45-46)?
 5. Care a fost reacția ucenicilor când l-au văzut pe Isus umblând pe ape? Cum poți să petreci atât de mult timp cu Isus și totuși să ai inima împietrită?
 6. Deși căutau un loc să fie singuri, ucenicii împreună cu Isus sunt asaltați de mulțime când ajung în Ghenazaret. Pentru ce-L căutau oamenii cu adevărat? Care este atitudinea lui Isus față de ei? 
 1. Ce au simțit ucenicii față de Isus, care dormea în mijlocul furtunii?
 2. Cum ne raportăm noi la Isus când vedem că nu intervine în situațiile grele prin care trecem uneori?
 3. Care este lucrul pe care Isus îl cere de la omul pe care tocmai l-a salvat?
 4. Ce putem învăța din faptul că Isus o cheamă în față pe femeia care a fost vindecată?
 5. Care sunt lucrurile extrase din cele patru întâmplări asupra cărora Isus manifestă putere? Ce demonstrează asta despre natura lui Isus?
 6. Știind că El este Domn peste lucrurile care nu pot fi controlate de oameni, care sunt aspectele pe care ai vrea să le schimbi în relația cu El și cu oamenii din jurul tău? 
 1. Cum putem explica practic, actualizat la zilele noastre, cele patru tipuri de sămânță? Care sunt pericolele de a rămâne în afara Împărăției?
 2. Pilda lămpii subliniază faptul că lumina Împărăției va dăinui și va descoperi totul. Care sunt lucrurile pe care le tăinuim și care pot să ascundă lumina pe care ar trebui să o ducem lumii?
 3. Despre ce posesiuni vorbește Isus în versetele 24-25? Putem face o corelație cu versetul 12 și accesul în împărăția lui Dumnezeu?
 4. Ce lecții învățăm despre Împărăție din pilda cu sămânța? Care este responsabilitatea noastră pentru creșterea Împărăției?
 5. Pilda grăuntelui de muștar vorbește despre creșterea Împărăției lui Dumnezeu. Care este așteptarea noastră față de creșterea Împărăției? Aruncăm sămânța și așteptăm rezultate imediate?
 6. Extrage câte un atribut din fiecare pildă pentru a caracteriza fața Împărăției lui Dumnezeu pe pământ.
 1. În lucrarea Lui, Isus are câteva confruntări prin care combate reproșurile care I se aduc de către cei care țineau legea. În Marcu 2:1-12 luptă cu blasfemia. Cum îți demonstrează Isus esența divină și cum ne putem noi relaționa la El?
 2. Al doilea reproș care i se aduce lui Isus este cel al imoralității, în cap.2:15-17. Isus petrece la masă cu păcătoșii pentru a le aduce vindecarea spirituală de care au nevoie. Cum arată timpul pe care-l petrecem noi cu cei păcătoși și care e adevărata motivație pentru asta?
 3. Marcu 2:18-22 Isus subliniază diferența dintre sărbătoare și post – spiritualitate. Faptul că ucenicii îl au pe Isus reprezenta un motiv de sărbătoare, iar ceea ce va urma după plecarea lui Isus va fi un motiv de post. Cum putem diferenția motivele de sărbătoare față de cele de post?
 4. Putem spune că în analogia cu petecul nou pe haină veche Isus se referă la diferența dintre iudaism și ceea ce urmează a fi creștinismul, noul legământ? Cum sunt acestea incompatibile și ce trebuie să se schimbe pentru ca adevărata vindecare spirituală să aibă loc?
 5. Următorul reproș adus de farisei este cel al neascultării de lege, v.2:23-3:6. Cum schimbă Isus perspectiva ascultării de lege prin justificarea faptei lui David și prin punerea mai presus de lege a vieții unui om? Cum putem aplica lecția aceasta în viața contemporană?
 6. În capitolul 3:20-30 Isus motivează păcatul împotriva Duhului Sfânt ca fiind fără de iertare – dacă punem pe seama lui Satan munca Duhului Sfânt, unde ne mai putem duce pentru mântuire? Putem deduce din motivarea Domnului Isus care sunt metodele de a deosebi lucrarea Duhului de cea a lui Satan?
 7. Îl vedem pe Isus că își înfruntă și familia pământească, neascultând chemarea lor – 3:31-35. Ce concluzie putem trage legată de focusul pe care-l avea Isus pentru lucrare? Citește și 1 Ioan 3:23-24 – Cum putem face și noi parte din familia lui Isus?
 1. Ioan Botezatorul – antemergatorul lui Isus face legătura cu Vechiul Testament prin modul lui de viață: era îmbrăcat și trăia ca un profet din vechime, dar introduce un element mai puțin menționat în până la el: botezul. Citește Levitic 16:4, 23-24. Ce reprezenta curățirea cu apă în Vechiul Testament și cum o putem translata la Noul Testament?
 2. Isus, deși nu avea păcat, vine la Ioan ca să fie botezat. De ce era nevoie ca Isus să primească botezul? Ce a însemnat pentru ei atunci botezul lui Isus? Ce reprezintă pentru noi azi, în general, botezul?
 3. După momentul de glorie în care Isus este confirmat de Dumnezeu (Marcu 1:11), vine testul în care rabdă atât fizic (postul de 40 de zile) cât și spiritual (ispita). Ce lecție putem învăța despre vulnerabilitatea care ne paște când suntem pe culmi? Dar când trecem prin momente dificile?
 4. Isus Cheamă ucenicii personal și la o lucrare anume. Cum se aplică chemarea Lui în viețile noastre? Cum putem noi deveni pescari de oameni?
 5. În versetul 22 citim că oamenii erau uimiți de învățătura lui. Ce îi dădea puterea care-l deosebea de cărturari? Cum putem deosebi învățătura bună în zilele noastre?
 6. Ne sunt prezentate în continuare minunile făcute de Isus și vedem modul în care se dezvoltă lucrarea Lui. În zilele noastre se mai întâmplă minuni similare? Care sunt principiile unei lucrări sănătoase pe care le desprindem din lucrarea lui Isus?