Arta Războiului

În universul uman nu există teritoriu neutru… fiecare “centimetru pătrat” este pretins de forțe opuse. Războiul spiritual nu este, în principal, o acţiune împotriva demonilor, cât o atitudine hotărâtă și angajată împotriva influențelor rele. Pentru a fi victorios, războiul trebuie purtat cu armele potrivite. O minte neantrenată este o pradă ușoară.

Ghidurile de studiu

Rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu, ci îl schimbă pe cel ce se roagă. – Soren Kierkegaard

Texte: Efeseni 6:10-20; 1Tesaloniceni 5:16-18; Romani 8:26; 1Ioan 5:16; Iacov 5:16;

 1. De ce crezi că Pavel încheie pasajul legat de armura spirituală cu un pasaj în care îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune? Care este importanța rugăciunii în războiul spiritual?
 2. Ce crezi că înseamnă să te rogi tot timpul în Duhul? De ce crezi că Dumnezeu ne cere să ne rugăm?
 3. Cum ne ajută rugăciunea să îmbrăcăm armura completă? Care crezi că este rolul rugăciunii în discernământul spiritual? Cum ne ajută rugăciunea să ne aliniem voința cu voia lui Dumnezeu?
 4. Cum crezi că se leagă rugăciunea de celelalte elemente ale arumrii?
 5. Cum ne ajută rugăciunea în mod practic în viața cotidiană? Cum putem să creștem în această disciplină spirituală?

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. – Evrei 4:12

Texte: Efeseni 6:10-20; Evrei 4:12; 2Timotei 3:16; Isaia 40:8;

 1. Ce reprezintă sabia Duhului așa cum o prezintă Pavel în Efeseni 6? Care crezi că este rolul ei în lupta spirituală? De ce crezi că Pavel folosește metafora sabiei pentru Cuvântul lui Dumnezeu?
 2. Cum luăm în mod practic sabia Duhului? Ce înseamnă pentru tine lucrul acesta?
 3. Care crezi că este legătura dintre sabia Duhului și restul elementelor armurii? Dar diferența?
 4. Cum putem să întreținem acest element al armurii în așa fel încât să ne fie de ajutor în luptă?
 5. Cum ne ajută sabia Duhului să creștem în relația noastră cu Dumnezeu? Care sunt câteva moduri practice prin care putem încorpora sabia Duhului în rutina noastră zilnică?

Coiful mântuirii ne ajută să ne concentrăm asupra adevărului lui Dumnezeu și să rezistăm minciunilor dușmanului. – C.S. Lewis

Texte: Efeseni 6:10-20; Isaia 59:17; Romani 3:22-24, 12:2; 1Corinteni 14:20; Tit 2:11-14;

 1. De ce crezi că Pavel folosește metafora coifului pentru mântuire? Care este rolul coifului în lupta spirituală? Cum ne protejează el?
 2. Cum ne putem lua coiful mântuirii? Cum ne putem asigura că acest coif al mântuirii noastre este așezat corect? Cum putem aplica principiul coifului mântuirii în viața noastră de zi cu zi?
 3. Care sunt câteva atacuri comune pe care inamicul le poate folosi pentru a încerca să ne îndepărteze coiful mântuirii?
 4. Care este legătura dintre mântuire și minte? Ce înseamnă să ai o „minte sănătoasă” în raport cu coiful mântuirii? Cum ne putem reînnoi mintea cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu?
 5. Cum ne putem aprofunda înțelegerea semnificației coifului mântuirii? Cum se leagă coiful mântuirii de celelalte piese de armură menționate în Efeseni 6?

Credința este o încredere vie, îndrăzneață în harul lui Dumnezeu, atât de sigură încât un om și-ar putea miza viața pe ea de mii de ori. – Martin Luther

Texte: Efeseni 6:10-20; Romani 8:28-39; Evrei 11; Efeseni 2:8;

 1. De ce crezi că e folosită metafora scutului atunci când Pavel vorbește despre credință? Cum ai defini credința? Care este rolul scutului în lupta spirituală? De ce este important scutul? Care este felul de credință care oferă un scut împotriva atacurilor lui Satan?
 2. Ce crezi că reprezintă săgeţile arzătoare ale celui rău? Cum ne putem apăra în mod practic în viața de zi cu zi?
 3. Prin ce crezi că se diferențiază scutul credinței de celelalte elemente ale armurii?
 4. Care sunt câteva modalități practice de a aplica scutul credinței în viața noastră? Cum putem să ne întărim credința?
 5. Există „atacuri” care au loc în viața ta în prezent și provoacă îngrijorare, frică și anxietate? Cum poți să ridici scutul credinței și să rămâi ferm?

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. – 1 Petru 3:15-16

Texte: Efeseni 6:10-20; Ioan 14:27; Filipeni 4:4-7; Romani 10:13-15; Isaia 9:6; Ioan 16:33; Matei 11: 28-30;

 1. De ce crezi că Pavel acordă importanță încălțămintelor atunci când vorbește de echipamentul pe care ar trebui să îl avem în viața de credință? Care sunt planurile la care se referă? Cum înțelegi expresia râvna Evangheliei păcii?
 2. De ce crezi că e important să fim tot timpul pregătiți, să fim în alertă? Cum ne putem menține în alertă în vremuri de război spiritual?
 3. Ce înțelegi prin Evanghelia păcii? Care crezi că este legătura dintre aceasta și restul elementelor armurii?
 4. Cum ne ajută Evanghelia păcii să găsim liniște și să trecem peste frică și anxietate? De ce crezi că e importantă în luptele pe care le avem de dus?
 5. Care sunt câteva modalități prin care putem pune în practică Evanghelia păcii în comunitățile noastre?

Armura dreptății ne reamintește că apărarea noastră în fața diavolului nu stă în propria noastră putere, ci în neprihănirea lui Hristos. – John MacArthur

Texte: Efeseni 6:10-20; Isaia 59:14-17; Romani 5:1-5, 6:18; Matei 6:33;

 1. Cum ai defini platoșa neprihănirii așa cum apare în Efeseni 6? Care este scopul ei? Ce rol are aceasta în viața unui credincios?
 2. Care crezi că este legătura dintre platoșa neprihănirii și creșterea spirituală? Care crezi că e legătura dintre platoșa dreptății și celelalte elemente ale armurii?
 3. Ce înseamnă neprihănirea așa cum apare ea în Scriptură?
 4. Cum ajungem să fim neprihăniți?
 5. Cum îmbrăcăm în mod practic platoșa neprihănirii? Cum ne ajută ea în luptele zilnice? Cum o putem întări?

Călăuzește-mă în adevărul Tău, învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. În Tine îmi pun speranța toată ziua. (David, Psalmul 25:5) 

Texte: Efeseni 6:10-20, 4:20-24; Ioan 8:32, 14:6, 17:17, 16:13; Isaia 59:14-17;

 1. Ce înseamnă să pui pe tine cingătoarea adevărului cum e prezentată în versetul 14 din Efeseni 6? Ce simbolizează cingătoarea adevărului? De ce crezi că Pavel începe descrierea armurii cu cingătoarea adevărului? Ce rol are ea?
 2. Care crezi ca e legătura dintre cingătoarea adevărului și celelalte elemente ale armurii prezentate în Efeseni 6?
 3. De ce e important adevărul în viața creștină? Cum ne ajută cingătoarea adevărului în luptele zilnice?
 4. Care crezi că sunt pericolele care ne pândesc atunci când ne îndepărtăm de adevăr? (Isaia 59:14-17)
 5. Care sunt câteva modalități practice prin care ne putem lua cingătoarea adevărului în viața de zi cu zi? Cum ne putem întări cingătoarea?

Nu există teren neutru în univers: fiecare centimetru pătrat, fiecare fracţiune de secundă, sunt revendicate de Dumnezeu şi ‘contrarevendicate’ de Satan. – C.S. Lewis

Texte: Efeseni 6:10-20; 2 Corinteni 10:3-4; Efeseni 1:20-22; Coloseni 2:15;

 1. Cum ai defini războiul spiritual așa cum este prezentat de Pavel în versetul 12 din Efeseni 6 și în 2 Corinteni 10:3-4? Care consideri că sunt planurile pe care se desfășoară acest război? Ar trebui să punem mai mult accent pe o anumită latură a acestuia? De ce crezi că suntem tentați să ne uităm doar la eventuala parte senzațională?
 2. În Efeseni 1:20-22 și Coloseni 2:15 ni se prezintă autoritatea pe care o are Cristos asupra oricărei stăpâniri, oricărei domnii, faptul că El este Suveran peste absolut toate lucrurile. A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile. Cum se explică aspectul acesta în contextul războiului spiritual? De ce e așa de importantă înțelegerea tensiunii “deja – nu încă”?
 3. Cum se leagă acest război cu viața noastră de zi cu zi? Care sunt câteva modalități practice prin care putem rezista lui Satan și forțelor spirituale ale răului în viața noastră?
 4. Cum ne ajută puterea harului lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt să biruim în războiul spiritual?
 5. Cum ne schimbă înțelegerea războiului spiritual și a rolului nostru în el perspectiva asupra luptelor și dificultăților cu care ne confruntăm în viață?