7 Semne

Există acțiuni care se derulează într-o altă dimensiune, invocând un aliat supranatural, misterios și nevăzut. Semne divine ce au puterea să scrie istorie, să întreacă timpul, să înfrunte logica. Când Cerul atinge pământul, când Cerul ne atinge pe noi, își arată gloria. Copiii sunt vindecați, paralizații umblă, mulțimile sunt hrănite, orbii văd, morții înviază. Nimic nu este imposibil! 

Ghidurile de studiu

„Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” – Ioan 20:21

 1. Maria Magdalena este cea care descoperă mormântul gol. Ce ar putea spune acest lucru despre starea ucenicilor din acele zile?
 2. Care credeți că este semnificația pânzelor de in lăsate în urmă în mormânt? Cum s-a schimbat înțelegerea ucenicilor cu privire la Scripturi după ce au fost martori la mormântul gol?
 3. De ce crezi că Isus a ales să i se arate primul Mariei Magdalena după învierea Sa?
 4. Reflectați la reacția lui Toma la vestea învierii lui Isus. Ce putem învăța din răspunsul lui Isus la îndoielile lui Toma?
 5. Luând în considerare Marea Trimitere din Ioan 20:21-23, ce semnifică faptul că Isus a suflat asupra lor și le-a dat Duhul Sfânt?
 6. Cum împlinește învierea lui Isus profețiile Vechiului Testament? De ce învierea lui Isus este considerată evenimentul central al credinței creștine?
 7. De ce este important ca învierea lui Isus să fie o înviere trupească mai degrabă decât una spirituală sau metaforică?
 8. Cum influențează învierea lui Isus înțelegerea noastră despre viață, moarte și eternitate?

“Eu sunt Învierea şi Viaţa . Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.” – Ioan 11:25-26

 1. Care crezi că este semnificația sintagmei „acela pe care-l iubeşti” din Ioan 11:3? De ce crezi că Isus a așteptat înainte de a merge la Betania după ce a auzit despre boala lui Lazăr (Ioan 11:6)?
 2. Cum diferă răspunsurile Martei și Mariei când Isus ajunge în sfârșit în Betania (Ioan 11:21-32)?
 3. Ce crezi că a vrut să spună Isus când a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa . Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.” (Ioan 11:25)?
 4. Cum demonstrează reacția pe care o are Isus la moartea lui Lazăr umanitatea Sa(Ioan 11:33-35)? Cum înțelegi tulburarea pe care o are Isus: “S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat.”?
 5. De ce crezi că reacțiile mulțimii sunt așa de diferite după ce Lazăr a înviat din morți (Ioan 11:45-46)?
 6. În ce feluri ne putem raporta la durerea, credința și speranța Martei și Mariei? Cum ne încurajează acest capitol să avem încredere în Isus, chiar și în mijlocul unor circumstanțe dificile?
 7. Cum ne modelează acest capitol perspectiva asupra morții și speranța vieții veșnice? 

“Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi, ci , dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.” – Ioan 9:30-31

 1. Cine inițiază conversația din acest pasaj? Ce dezvăluie acest lucru despre înțelegerea și așteptările lor? În versetul 2, ucenicii Îl întreabă pe Isus despre cauza orbirii omului. Cum răspunde Isus la întrebarea lor și ce dezvăluie răspunsul său despre perspectiva lui asupra suferinței și dizabilității?
 2. Descrieți metoda pe care o folosește Isus pentru a-l vindeca pe orb în versetele 6-7. Ce semnificație ar putea avea ca Isus să folosească saliva și noroiul?
 3. Cum diferă reacțiile vecinilor și ale celor care l-au cunoscut pe orb înainte și după vindecarea lui?
 4. Reflectați la călătoria orbului de la orbirea fizică la vederea spirituală în acest pasaj. Cum este experiența sa paralelă cu călătoria credinței pentru credincioșii de astăzi? În ce fel ne provoacă această poveste presupunerile despre cine este vrednic de harul și mila lui Dumnezeu?
 5. Luați în considerare diferitele reacții la miracolul lui Isus din acest pasaj. Ce dezvăluie acest lucru despre diferitele răspunsuri pe care le au oamenii la prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața lor? Care este semnificația vindecării în ziua Sabatului?
 6. Cum răspunde omul la întrebările fariseilor? Ce dezvăluie răspunsul său despre înțelegerea lui crescândă despre cine este Isus? Cum contrastează îndrăzneala și claritatea vorbirii orbului din versetele 25-27 cu confuzia și rezistența fariseilor?
 7. Reflectând la acest capitol, ce lecții putem trage despre natura credinței, a scepticismului și a înțelegerii spirituale?

„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“ – Matei 4:4

 1. În versetul 5, Isus îl testează pe Filip întrebându-l de unde pot cumpăra pâine pentru a hrăni mulțimea. De ce crezi că l-a testat Isus în acest fel și ce dezvăluie răspunsul lui Filip despre credința lui?
 2. Andrei îi aduce lui Isus un băiat care are cinci pâini de orz și doi pești. De ce crezi că Ioan include acest detaliu? Ce ar putea sugera despre importanța de a avea o credință ca a unui copil?
 3. Isus binecuvântează pâinile și peștele și le împarte mulțimii. Ce dezvăluie acest miracol despre puterea lui Isus? Cum este paralel sau prefigurează alte cazuri în care Dumnezeu asigură cele necesare?
 4. După ce mulțimea s-a săturat, Isus le-a cerut ucenicilor să adune tot ce a rămas. De ce crezi că Isus nu a dorit să se risipească ceva? Ce ne-ar putea învăța acest lucru despre administrare și recunoștință?
 5. Cum diferă reacțiile mulțimii și ale ucenicilor la acest miracol? Ce dezvăluie răspunsurile despre înțelegerea lor despre cine este Isus?
 6. Ce adevăruri sau principii spirituale putem extrage din acest pasaj despre Isus ca Pâine a Vieții și dependența noastră de El pentru hrana spirituală? 

Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum şi Eu, de asemenea, lucrez.” – Ioan 5:17

 1. Care este cadrul în care se desfășoară acțiunea din Ioan 5 și care este semnificația acestei locații? De ce crezi că Isus a ales să se apropie în mod special de omul care era invalid de 38 de ani?
 2. Descrie întâlnirea dintre Isus și omul paralizat de la scaldatoarea din Betesda. Ce ne dezvăluie acest lucru despre caracterul și prioritățile lui Isus?
 3. De ce crezi că l-a întrebat Isus pe om: “Vrei să fii vindecat?”? Ce dezvăluie acest miracol despre puterea și compasiunea lui Isus?
 4. De ce l-au criticat liderii iudei pe omul vindecat pentru că și-a cărat patul în Sabat? Cum răspunde Isus la criticile privind vindecarea omului în ziua de Sabat și ce arată acest răspuns despre modul în care înțelege relația sa cu Dumnezeu Tatăl?
 5. În ce fel ne putem asemăna cu omul de la scăldătoarea din Betesda? Cum te inspiră compasiunea și puterea lui Isus în propriile circumstanțe ale vieții? În ce fel acest pasaj vă pune la îndoială înțelegerea tradițiilor și a regulilor religioase?

“Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nicidecum nu veţi crede!” – Ioan 4:48

 1. Isus a spus: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nicidecum nu veţi crede!”. De ce crezi că Isus a făcut această afirmație? Cum are legătură cu cererea slujbașului și cu răspunsul lui Isus?
 2. Cum a demonstrat slujbașul credință în cuvintele lui Isus, chiar fără a fi martor direct la miracol? Ce putem învăța din răspunsul lui la asigurarea dată de Isus că fiul său va trăi?
 3. Reflectați asupra semnificației momentului vindecării în raport cu cuvintele lui Isus. Cum întărește aceasta ideea despre autoritatea și puterea divină a lui Isus? Cum ar fi putut să întărească credința slujbașului și a familiei sale?
 4. Acest pasaj evidențiază vindecarea fiului slujbașului ca al doilea semn pe care l-a făcut Isus după ce s-a întors în Galileea din Iudeea (Ioan 4:54). Ce dezvăluie aceste semne despre identitatea și misiunea lui Isus? Cum arată ele rolul său ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu?
 5. Cum putem aplica lecțiile din acest pasaj în propriile noastre vieți? Cum ne provoacă să avem încredere în cuvintele lui Isus, chiar și atunci când circumstanțele par mai puțin favorabile? Cum putem împărtăși credința noastră cu alții, în special prin experiențele despre puterea și prezența lui Dumnezeu în viața noastră?

“La Cana Galileii, Hristos ni Se dezvăluie Domn al belşugului, veseliei şi plinătăţii, iar creştinismul ca întru totul diferit de un soi de puritanism posac şi mohorât, amator şi slăvitor de lipsuri, sărmănie, puţinătate, intransigenţă şi acreală, vetre stinse şi feţe aspre.” (N. Steinhardt – Dăruind vei dobândi)

 1. De ce crezi că Isus a făcut prima sa minune publică la nunta din Cana? Ce dezvăluie acest lucru despre slujirea și prioritățile lui?
 2. Care crezi că a fost semnificația nunții din Cana în contextul Evangheliei după Ioan și al slujirii lui Isus?
 3. În simbolismul biblic, ce reprezintă apa și vinul? Cum simbolizează această transformare un adevăr spiritual mai profund?
 4. Ce înseamnă pentru tine faptul că Isus a răspuns cererii Mamei Sale cu “Ce este între Mine și tine, femeie?” și ce lecție putem învăța din acest răspuns?
 5. Ce putem învăța din porunca Mariei către slujitori să „faceți tot ce vă va spune”? Cum putem aplica acest principiu în propriile noastre vieți?
 6. Ioan descrie această minune ca fiind începutul semnelor lui Isus, dezvăluind gloria Lui. Ce aspecte ale caracterului și identității lui Isus sunt dezvăluite prin acest miracol?
 7. Minunea a avut loc la o nuntă. Ce ne învață acest lucru despre importanța comunității și a bucuriei în viața creștină?
 8. Care sunt posibilele învățături etice și morale pe care le putem extrage din acest pasaj? Cum se pot aplica principiile din acest eveniment în viața noastră de zi cu zi?
 9. De ce crezi că Ioan a inclus această minune în relatarea sa din Evanghelie? Cum creează scena pentru miracolele și învățăturile care urmează?