Ghiduri Monarhia 2

1 ÎMPĂRAȚI 1-3

 

David – Îl vedem cum își trăiește viața până la final cu credincioșie: își ține promisiunea legată de urmașul la tron și își face timp să-i dea învățături și sfaturi pentru a avea o domnie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cum ne raportăm și cât timp dedicăm pentru generațiile care vin în urma noastră, fie că e vorba de oameni implicați în lucrare, fie că e vorba de copiii pe care Dumnezeu ni i-a încredințat?

Bat-Șeba –  Ne dă o lectie de implicare și luptă pentru ceea ce i-a fost încredințat și promis: tronul pentru Solomon. Care sunt cauzele pentru care te lupți? Pe cine chemi alături de tine, așa cum ea a mers împreună cu Natan?

Adonia – vrea să își însușească un drept care nu era al lui, își face parteneri și încearcă să cucerească poporul pentru a-l atrage de partea lui. Care sunt lecțiile pe care le putem învăța din modul în care lucrează Adonia? Putem noi intra în planurile Lui doar pentru a ne urmări propriile interese?

Solomon – E preocupat să asimileze sfaturile primite, să urmărească înțelepciunea și să facă dreptate pentru poporul lui Dumnezeu care i-a fost încredințat. Care sunt preocupările și motivațiile care ne conduc în ceea ce facem? Urmărim dreptatea și corectitudinea chiar cu prețul de a nu fi plăcuți (vezi judecata femeilor cu copilul mort)?

Preluarea împărăției – După ce este uns împărat, rămâne credincios și ascultător și-i înlătură pe cei care au fost împotriva tatălui său și rămâne astfel înconjurat de oamenii loiali. Acest lucru ne atrage atenția, încă odată, că acțiunile noastre au urmări și nu rămân nepedepsite. Cum ne luăm deciziile, conștienți că ne pot afecta pe termen lung? 

Dacă Dumnezeu te-ar întreba “Cere ce vrei să-ți dau”, care ar fi răspunsul tău?

1 ÎMPĂRAȚI 4-8

 

Faima lui Solomon – Îl vedem pe Dumnezeu credincios promisiunilor Lui și cum ascultă rugăciunile (1 Împ.4:29). L-a ales pe Solomon să construiască Templul și l-a binecuvântat cu tot ce avea nevoie pentru a-și face cunoscută Slava Lui în mijlocul celorlalte popoare. Intrând la rândul nostru în lucrarea Lui, rămânem noi credincioși Lui și chemării sau punem punem darurile primite mai presus de Cel care ni le-a dat?

Construirea Templului – Solomon reușește să angreneze în construirea Templului popoarele din jurul Israelului și aceștia răspund pozitiv și datorită relației avute cu David. Întrebarea care se ridică este dacă în timpul anilor de lucru, Solomon s-a concentrat doar pe ridicarea Templului sau l-a și prezentat străinilor pe Dumnezeu? Suntem în lucrare pentru binecuvântarea semenilor, nu pentru a ne folosi de ei. Cum luăm lecția asta pentru noi în lucrările pe care le facem?

Rolul Templului – În 6:11-13 Dumnezeu subliniază valoarea pe care o are Templul. Aceasta e dată de ascultarea de Dumnezeu. Fără ascultare, Templul devine fără valoare, așa cum vom vedea pe parcursul cărților Împăraților. Reușim noi să punem ascultarea de Dumnezeu în centrul lucrării pe care o facem sau ne concentrăm mai mult pe lucrare?

Casa lui Solomon – Detaliul care atrage atenția este casa pe care o construiește soției lui, fata lui Faraon. Deși pare că Dumnezeu ignoră în cap.3:1 faptul că Solomon și-a luat o soție străină împotriva legii (Deut.7:1-5) și-l binecuvântează cu înțelepciune și măreție, vedem că Solomon păstrează acest compromis în viața lui. Dacă ne evaluăm fiecare viața, care sunt compromisurile la care nu renunțăm deși Dumnezeu ne atenționează repetat că neascultarea de El duce la robie? Suntem conștienți că aceste compromisuri sunt încălcări ale legii lui Dumnezeu și astfel ne facem vinovați de păcat?

Rugăciunea lui Solomon – Vedem ca și laitmotiv al rugăciunii mijlocirea pentru păcate, pocăința și răscumpărarea individuală și colectivă, iar punctul culminant este în cap.8:60. Putem spune că versetul 61 este condiția pentru ca versetul 60 să poată fi împlinit? Care este legătura între inima omului/ascultarea de Dumnezeu și cunoașterea Lui Dumnezeu de către toate popoarele pământului?

În contextul noului testament, cum construim noi Templul Lui și care sunt păcatele pe care le acceptăm și compromit lucrarea noastră?

1 ÎMPĂRAȚI 9-11:25

 
Avertismentul lui Dumnezeu

Dumnezeu subliniază încă odată importanța relației cu El, ascultarea de Legile pe care le-a dat și rămânerea în cadrul stabilit de El. De ce a mai fost nevoie ca Dumnezeu să le amintească exact lucrurile pentru care s-a rugat Solomon?

 

Cedarea țării

Deși poziția lui Solomon pare că se întărește, îl vedem că cedează cetăți unui împărat străin. Era teritoriul pe care Dumnezeu l-a promis poporului Israel, iar Solomon îl folosește ca monedă de schimb, nesocotind voia lui Dumnezeu. Mai mult, Solomon continuă să se folosească de popoarele străine de pe teritoriul Israelului, popoare pe care Dumezeu le ceruse să fie nimicite. Ce concluzie tragem despre modul în care Solomon conduce țara?

 

Înțelepciunea și bogățiile

Cererea lui Solomon din capitolul 3 a fost ascultată și Dumnezeu l-a făcut cel mai înțelept om de pe pământ, faima lui ajungând la toate popoarele și generând bogății imense. Odată Templul construit, Solomon pare că și-a terminat misiunea și apare mai concentrat pe relațiile politice și comerciale decât pe relația cu Dumnezeu. Putem spune că darul primit a devenit mai important decât dătătorul? Cum putem să nu lăsăm darurile să devină mai importante decât Dumnezeu, în același timp folosind darurile spre Slava Lui? 

 

Femeile străine

Ceea ce la început părea o alianță politică strategică – căsătoria cu fata Faraonului, unui dintre cei mai importanți conducători ai vremii, vedem că devine o slăbiciune pentru Solomon. Care sunt viciile pe care le acceptăm în viața noastră și la care nu vrem să renunțăm? Care sunt pericolele cu care ne confruntăm, pericole care pot să ne îndepărteze inima de Dumnezeu? 

 

Vrăjmașii

Dumnezeu îngăduie ca oamenii care trebuiau să fie nimiciți și au scăpat, să se întoarcă împotriva poporului Său, ca răsplată a neascultării. Vedem încă odată că faptele fiecăruia generează consecințe, că mai devreme sau mai târziu, vom avea de suportat rezultatul acțiunilor noastre. Cât de stricți suntem în ascultarea noastră?

 

Citește 1 Tesaloniceni 5:21-24. În contextul nou testamental ne permitem tot mai multe libertăți, cu scuza că suntem sub har, nu sub lege. Dar câte dintre libertățile acestea ajung să pună stăpânire pe noi? Și câte din aceste libertăți ajung să ne strice mărturia în fața oamenilor și în loc ca Dumnezeu să fie glorificat prin noi, îndepărtăm lumea de El?

1 Împărați 11:25 – 14:20

 

Nerăbdarea lui Ieroboam 

Promisiunea lui Dumnezeu de a-l face împărat în locul lui Solomon, pare să-l fi împins pe Ieroboam să ridice mâna împotriva împăratului. În loc să rămână în umbra lui Solomon și să învețe din înțelepciunea lui, să se pregătească pentru preluarea împărăției, alege să grăbească planul lui Dumnezeu. De multe ori nerăbdarea ne frustrează, dar Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui. Cum reacționezi când lucrurile nu se întâmplă cum vrei și când vrei tu?

Alegerea lui Ieroboam 

Dumnezeu îl alege pe Ieroboam ca succesor la tron și-l binecuvântează cu condiția ascultării. “Îmbătat” de această neașteptată binecuvântare, reacționează împotriva lui Solomon și pare că încalcă, pe rând, condițiile puse de Dumnezeu (11:37-39). Care sunt acestea și cum le-a încălcat Ieroboam?

Intervențiile lui Dumnezeu

În ciuda neascultării deliberate a poporului, îl vedem pe Dumnezeu că încă intervine pentru a-i proteja (12:24). Care sunt intervențiile lui Dumnezeu din viața ta și cum reacționezi la ele?

Pericolul ereziilor

Vedem că și oamenii lui Dumnezeu, care sunt obișnuiți cu vocea lui Dumnezeu, pot să fie înșelați (13:1-32). Care sunt sursele din care te alimentezi din Dumnezeu? Cum te poți asigura că sunt corecte și cum poți rămâne lângă ele?

Răsplata lui Ieroboam

Pentru că i s-a încredințat mult, neascultarea lui Ieroboam a fost cu atât mai tare pedepsită (14:1-18). Ești conștient de talanții pe care i-a pus Dumnezeu în viața ta? Îi pui în slujba lui Dumnezeu sau în slujba ta?

 

Citește Eclesiastul 8:16-17 și 11:11. Pentru că suntem limitați în gândire și cunoaștere, e greu să înțelegem promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Totuși El e credincios până la capăt și își ține promisiunile. Care sunt opțiunile pe care le avem noi în fața promisiunilor Lui?

1 Împărați 14:21-16

Moștenirea lui Roboam

O vedem prezentată pe mama lui Roboam, una dintre soțiile lui Solomon, ca fiind o amonită. Acest fapt e menționat și în versetul 21 și în 31, atât la începutul mandatului lui Roboam cât și la sfârșitul lui – aceasta a fost influența sub care a domnit Roboam, a zeilor amoniților. Care a fost moștenirea lăsată de Solomon lui Roboam, comparativ cu moștenirea lăsată de David lui Solomon?

Evlavia ca ritualuri

Vedem la Roboam și Abiam, urmașii lui Solomon o religiozitate regăsită și la Solomon, dar vedem și aceeași inimă împărțită. Ritualurile slujirii la Templu aveau un caracter pur demonstrativ, în timp ce viața de zi cu zi a împăraților era tot mai degradată ajungând să fie tot mai îndepărtați de Dumnezeu. Cum putem cultiva relația cu Dumnezeu astfel încât să nu se piardă te-a lungul anilor și nici să nu fie diluată pentru generațiile următoare?

Începutul lui Asa

Domnia lui începe perfect înaintea lui Dumnezeu. Care sunt acțiunile concrete ale lui Asa pentru a întoarce inima lui și a poporului spre Dumnezeu (15:9-15/ 2 Cronici 14:2-6)? Care sunt acțiunile pe care putem să le luăm noi ca și indivizi, ca și comunitate pentru a ne păstra inimile către Dumnezeu?

Căderea lui Asa

Nu putem urmări istoria împăraților fără a o completa cu cărțile Cronicilor. Vedem în 2 Cronici 16 cum se încheie domnia lui Asa: încrederea scăzută în Dumnezeu, reacția de respingere a mustrării, apăsarea unora din popor. Credința lui a fost slăbită în momentele de criză și nu reușește să se reapropie de Dumnezeu, să accepte mustrarea și să aducă la El problemele și boala lui. Care au fost crizele din viața ta care te-au făcut să te îndoiești de Dumnezeu? Cum ai reușit să treci prin ele?

Degradarea morală

Vedem o înșiruire de împărați: Nadab, Baeșa, Ela, Zimri și Tibni asupra cărora autorul cărții ne dă doar detalii scurte despre inima lor, cui a slujit și mai ales despre sfârșitul lor – imaginea zugrăvită despre poporul lui Dumnezeu devine tot mai sumbră. Care putem spune că este consecința păcatului conștientizat dar neîntrerupt? Care era șansa poporului de a întrerupe acest lanț al uciderilor și sinuciderilor?

Omri

Avalanșa păcatelor pornite de Ieroboam pare a culmina cu decizia lui Omri de a construi o cetate care deschide ușa pentru un nou templu și un nou dumnezeu în timpul lui Ahab. Dacă până acum poporul a ținut ritualurile ca o formă de închinare, de acum se deschid spre o închinare la un alt dumnezeu. Putem spune că păcatele mici și repetate duc la o desensibilizare a simțurilor spirituale?

 

Citește Romani 1:18-32.

Care este diferența între situația descrisă de Pavel și situația din Împărați sau cea din zilele noastre? Putem descoperi aceeași degradare morală, lipsa de sensibilitate spirituală și căutarea liniștii în soluții alternative. Cum ne protejăm noi pentru a putea rămâne în ascultare și dragoste de Tatăl nostru?

1 Împărați 17-19

Proorocul Ilie

Ilie are credința și puterea să asculte de Dumnezeu și să fie cel care aduce vestea că nu va mai fi ploaie în țară, iar apoi se ascunde de împărat. Cum recunoști vocea lui Dumnezeu și până unde mergi cu ascultarea de El?

Pregătirea lui Ilie

Vedem cum Dumnezeu îl poartă pe Ilie prin situații poate contradictorii cu corbii care-l hrănesc, cu văduva din Sarepta și moartea fiului ei. Putem spune că Dumnezeul îl pregătește pentru confruntarea de pe muntele Carmel? Care sunt situațiile prin care Dumnezeu îngăduie să treci în această perioadă?

Încurajarea lui Ilie

Înainte de marea confruntare cu Ahab, Dumnezeu i-l scoate în cale pe Obadia, mai-marele casei împăratului, tocmai pentru a afla că și el e un om credincios. Mai mult, Obadia a scăpat alți credincioși de pedeapsa Izabelei. Aceste vești vin ca o încurajare pentru Ilie. Putem să le luăm ca o încurajare pentru noi, să știm că nu suntem singuri și că mai avem și alți frați alături de noi? Cum putem fi chiar noi încurajare pentru cei în nevoi?

Confruntarea de pe Carmel

Un tablou foarte sângeros cu implicații spirituale mari – vedem cum tot ce e pe pământ și în cer se află sub autoritatea lui Dumnezeu. Până la urmă, toată bătălia este pentru inima poporului și întoarcerea către Dumnezeu. Care este esența religiei noastre: una care ne împinge la ritualuri extreme sau una care pune relația cu Dumnezeu în centrul existenței?

Fuga și rechemarea lui Ilie

Descurajat și înfricoșat, Ilie vrea să scape de mânia împăratului, chiar cu prețul vieții lui. Vedem cum Dumnezeu îi vorbește într-un mod cu totul neașteptat și-i face o chemare nouă. Putem spune că soluția pentru învingerea fricii a fost ascultarea de Dumnezeu și primirea unei noi misiuni? În ce situație te afli acum: te uiți cu îngrijorare la situațiile primejdioase care te înconjoară sau asculți de glasul lui Dumnezeu și trimiterea pe care o are El pentru tine?

1 Împărați 20-22

Prima luptă cu Ben-Hadad 

Ahab nu îndrăznește să se opună lui Ben-Hadad datorită măreției armatei siriene. Care sunt luptele de care fugi, care par prea mari de dus pentru tine și în fața cărora ai ceda aproape orice doar să treacă și să scapi?

A doua luptă cu Ben-Hadad 

Dumnezeu își descoperă harul față de Ahab și măreția față de Ben-Hadad. Care ar fi trebuit să fie reacția lui Ahab după îndemnul din cap.20:22?

Ahab milostivul

Deși reacția lui Ahab pare una generoasă, legământul cu Ben-Hadad e o decizie importantă în care ar fi trebuit să-L întrebe pe Dumnezeu ce să facă, însă pare că a reacționat sub impulsul de moment. Cum reacționăm când trebuie să luăm decizii rapide? Cât ne bazăm pe instinctele noastre și cât ne oprim să-L întrebăm pe Dumnezeu?

Inima lui Ahab

Ahab închide ochii la mârșăvia Izabelei pentru un petic de pământ, în ciuda faptului că Dumnezeu i s-a arătat când era la strâmtoare. Acum se arată adevărata inimă a lui Ahab. Care sunt lucrurile care ne stârnesc interesul și pentru care luptăm?

Ahab și proorocii falși

Ahab e înconjurat din nou de prooroci falși care-i spun ce vrea să audă și de înfurie când Mica îi spune adevărul. Se pare că a uitat lecția cu Ilie care-i spusese adevărul și Dumnezeu îi mai trimite încă un prooroc care să-l îndrepte. Însă Ahab nu ia aminte. Care sunt lecțiile pe care Dumnezeu ni le tot repetă și pe care refuzăm de fiecare dată să le învățăm și aplicăm în viețile noastre?