Crezul

Setul nostru de convingeri prezentat aici nu este exhaustiv și nici comprehensiv în ce privește toate aspectele vieții. El este doar un sumar și un ghid al convingerilor noastre ca și biserică a lui Isus Hristos.

Singurul fundament al credinței noastre este Biblia, ghidul nostru unic și autoritativ în ce privește credința și conduita creștină. Sfânta Scriptură este compusă din cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament, originate din Dumnezeu și date nouă prin intermediul inspirației Duhului Sfânt către diferiți autori.

Credem că există un Dumnezeu, viu, adevărat și sfânt, existând etern în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt; că El este o ființă de o iubire, bunătate și putere inimaginabilă.

Credem că pământul și viața există pentru că Dumnezeu le-a creat, îi aparțin în întregime și de aceea trebuie să le prețuim și îngrijim.

Credem că toate ființele umane au demnitate pentru că au fost create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și au valoare dincolo de capacitatea noastră de măsurare, pur și simplu pentru că Dumnezeu s-a turnat în ele.

Credem că această lume are parte de dureri și suferință pentru că ființele umane au căzut în păcat, s-au înstrăinat de Dumnezeu, unii de alții, și de creație.

Credem că Dumnezeu nu va îngădui ca păcatul și suferința să aibă ultimul cuvânt, ci, El lucrează la răscumpărarea și reconcilierea creației Sale, atât a omului cât și a naturii. 

Credem că Dumnezeu s-a exprimat pe sine, în mod unic, în fiul Său, Isus Hristos, care a fost conceput în mod miraculos, născut dintr-o fecioară, a trăit o viață de ascultare, a suferit de mâna omului, a murit pe cruce și a înviat a treia zi, de dragul nostru. Isus a fost în întregime om și în întregime Dumnezeu, El este Stăpânul, Învățătorul și Mântuitorul nostru, iar acum împărățește veșnic alături de Tatăl și Duhul Sfânt.

Credem că Mântuirea este în întregime lucrarea harului lui Dumnezeu, primită prin pocăință și credință. Astfel, fiecare persoană poate fi făcută o făptură nouă în Hristos, prin Duhul Sfânt, pentru ca mai apoi, să crească continuu în cunoștința de Dumnezeu și în sfințenie.

Credem că Isus Hristos ne învață o cale demnă de a fi urmată, pe care putem scoate ce-i mai bun în noi și în comunitatea noastră când ne strângem laolaltă.

Credem că Duhul Sfânt ne este dat ca să ne fie o resursă pe cale, resursă care să ne apropie de Dumnezeu.

Credem că Biserica este comunitatea prin care Dumnezeu dorește să-și reverse iubirea, vindecarea și dezvoltarea rasei umane, comunitate în care invită pe oricine este gata să-l urmeze pe Isus, în gândire și fapte.

Credem și nădăjduim că Isus Hristos se va reîntoarce pe pământ, că iubirea și dreptatea vor triumfa și că Dumnezeu va îndrepta toate lucrurile.

© Copyright 2018 / Biserica Creștină Baptistă VIA